Mar 19, 2009

Fail Word Dengan Password

Bagi pengguna Office 2003, pilihan ini boleh didapati dari menu Tools | Options. Pilih tab Security, dan masukkan kata laluan anda di kotak yang disediakan.

Fungsi ini amat berkesan jika anda ingin melindungi dokumen Word Anda.
Pengikut