Feb 24, 2009

Kata Aluan Guru Besar

Assalamualaikum dan selamat sejahtera,

Saya mengucapkan terima kasih dan setinggi penghargaan kepada semua warga
Sekolah Kebangsaan Manong kerana telah berusaha untuk meletakkan sekolah kita sebagai sebuah sekolah yang cemerlang dalam semua bidang di peringkat daerah menjelang 2010
sesuai dengan visi sekolah ini.

Sekian,Terima kasih.

TUAN HAJI ABDUL WAHAB B MAD NOOR
(Guru Besar Sekolah Kebangsaan Manong, Kuala Kangsar, Perak.)


Pengikut