Jul 23, 2009

PKJR

Pelaksanaan PKJR 2009
Maklumat PKJR

1. Dalam pengajaran bahasa Melayu disisip atau diserapkan elemen-elemen (isi kandungan) PKJR.
2. Selama 1 jam (masa berkembar) seminggu.
3. Murid tahun 1, 2 dan 4 SK dan SJK yang terlibat.
4. Menggunakan modul yang telah dibekalkan kepada sekolah.
5. P&P tahun 1 bermula bulan Januari 2009. Manakala tahun 2 dan 4 dimulakan sebaik sahaja menerima modul tersebut daripada pembekal.
6. Sila catat (PKJR) dalam jadual waktu dalam buku persediaan mengajar, jadual waktu induk iaitu waktu bahasa Melayu yang digunakan untuk menyerapkan ilmu-ilmu PKJR.
7. Pastikan cara menulis buku persediaan mengajar mengikut seperti yang disarankan (buka panduan dalam blog ini)
8. Adakan kursus dalaman peringkat sekolah yang dihadiri oleh semua warga sekolah.
9. Satu daripada tajuk yang dibincangkan dalam mesyuarat panitia bahasa Melayu.
10. Gunakan cd Latih bimbing JUSA untuk memberikan latihan kepada murid-murid.

Ran. Harian PKJR
Tajuk: .....................................................................
(Lihat buku Panduan Guru PKJR)

Kemahiran:
FU .......................Aras......................
FS .......................Aras .....................
PKJR.................................................
( Lihat Rancangan Tahunan dan buku Panduan Guru PKJR)

Objektif:
1........................................................
2........................................................
3........................................................
(yang boleh diukur dalam bentuk bil.)

Aktiviti:
1...........................................................
2..........................................................
3..........................................................
4..........................................................
( Menjurus kearah bagaimana hendak mencapai objektif)

Impak :
1...........................................................
2...........................................................
( Ditulis selepas P&P dalam bentuk bil.)
Contoh: 24/25 murid telah menguasai fungsi lampu isyarat.

http://kacemmm.blogspot.com/2009/06/makluman-penting-untuk-ketua-panitia-bm.html

Jumaat, 2009 April 24
FAIL KIA2M/PROTIM/PKJR
Fail Utama(Ring Fail)

1. Carta Organisasi
2. Minit Mesyuarat
3. Huraian Sukatan Pelajaran
4. Senarai nama Murid
5. Borang prestasi semua murid
6. Surat-surat pekeliling
7. Modul guru
8. Senarai inventori BBM
9. Biodata guru
10. Jadual Waktu
11. Rancangan Tahunan

Fail Murid.

1. Profil murid
2. Instrumen ujian
3. Borang skor
4. Lembaran kerja
5. Borang prestasi individu murid

Catatan: Sediakan fail yang berasingan untuk KIA2M, PROTIM TAHUN 4, PROTIM TAHUN 5 DAN PKJR

No comments:

Pengikut