Oct 14, 2010

SICT : Semua Pengetua/Guru Besar/Guru/GDM Negeri

Data EMIS Oktober akan digunapakai untuk EPrestasi 2010. Kerjasama dipohon agar dapat mengambil tindakan berikut sebelum 15 Oktober 2010:

1. GDM mewujudkan Data dalam EMIS ONLINE bagi Guru/Staf BARU disekolah.
2. GDM memindahkan/menerima dan kemaskini data Guru/Staf dalam senarai pindah.
3. GDM cetak, edar dan kemaskini data semua STAF BUKAN GURU sahaja.
4. GDM muat turun, Semak, Cetak Ralat dan Kemaskini data secara online di antara 10 hingga 15 Oktober.
5. Semua Pengetua, Guru Besar dan GURU, sila Login EMIS Online (guna Nombor KP baru) dan semak Data masing-masing sebelum 10 Oktober. Cetak dan perbetulkan dengan pena warna merah (jika ada kesilapan) untuk dikemaskini oleh Guru Data Pastikan setiap Cetakan Individu PGB/Guru/Staf mempunyai tandatangan PGB dan Guru/Staf sebagai tanda data telah diakui sah. SIMPAN CETAKAN dalam Fail EMIS Sekolah.
6. Sekolah yang telah melaksanakan CETAKAN, SEMAKAN dan PENGESAHAN INDIVIDU pada bulan Ogos/September TIDAK PERLU melaksanakan perkara 5 di atas.
7. Semua PGB/Guru dikehendaki menukar Katalaluan sendiri setelah kali pertama login.

Sebarang kesilapan data hendaklah dielakkan.

Sekian, terima kasih.

Unit Pengurusan Maklumat, Sektor ICTJPN Perak

No comments:

Pengikut