Oct 11, 2010

SISTEM PENGURUSAN AKADEMIK (SisPA)

PENGENALAN

Sistem Pengurusan Akademik (SisPA), Sektor Pengurusan Akademik (SPA), Jabatan Pelajaran Negeri Perak (JPNP) akan digunapakai oleh semua pendidik, Pegawai Akademik di JPNP dan Pegawai Akademik di Pejabat Pelajaran Daerah (PPD) di seluruh negeri Perak. SisPA akan menguruskan pangkalan data secara on-line berkaitan pengurusan pentaksiran dan peperiksaan (empat ujian/peperiksaan utama) di sekolah dengan menggunakan strategi headcount sebagai pendekatan bagi tujuan meningkatkan pencapaian akademik murid-murid.


OBJEKTIF

1. Mewujudkan mekanisme pengumpulan data secara berpusat yang digunapakai di peringkat sekolah, PPD dan JPNP.

2. Meningkatkan kecekapan pengurusan data akademik di sekolah, PPD dan JPNP.

3. Memudahkan pengesanan status pencapaian akademik pelajar bagi mengambil langkah-langkah penambahbaikan.

4. Memudahkan perolehan data untuk perancangan program-program akademik.


KUMPULAN SASARAN

Penggunaan SisPA disasarkan kepada dua kumpulan utama; guru dan pengurusan. Kumpulan guru termasuklah guru kelas dan guru mata pelajaran manakala kumpulan pengurusan meliputi pengurusan sekolah, pegawai di PPD dan JPNP.


PELAKSANAAN PROGRAM

SisPA akan diaplikasikan di semua sekolah di negeri Perak. Guru kelas dan guru mata pelajaran merupakan pengguna utama SisPA. SisPA diaplikasikan untuk kemasukan data empat (4) ujian/peperiksaan utama di sekolah serta data headcount. SisPA akan membantu guru menjana statistik dan laporan yang diperlukan oleh para guru seperti analisis dan slip peperiksaan. Statistik yang dijana seharusnya dimanfaatkan oleh guru bagi mengenalpasti kekuatan dan kelemahan murid untuk merancang program-program penambahbaikan di sekolah. Bagi kumpulan pengurusan di sekolah, PPD dan JPNP, SisPA membantu menjana statistik dan laporan yang diperlukan untuk proses membuat perancangan dan tindakikut. Data boleh dijana untuk menghasilkan statistik mengikut format yang dikehendaki. Data boleh diambil terus daripada sistem tanpa perlu meminta guru mengisi borang-borang pungutan data.


PENUTUP

Sistem Pengurusan Akademik (SisPA) ini adalah milik bersama warga pendidikan di negeri Perak. Sistem ini diharapkan dapat membantu melicinkan proses pengurusan data akademik di negeri Perak dan seterusnya mampu melonjakkan pencapaian akademik murid-murid. Untuk itu seluruh warga pendidikan perlu berlapang dada dan berusaha untuk bersama-sama menjayakan hasrat murni ini. Pelaksanaan program ini akan banyak menuntut kepada perubahan sikap pegawai, pentadbir sekolah dan juga para pendidik.


Manual pengguna SisPA yang mengandungi 2 fail:
1) Manual pengguna SU Peperiksaan
2) Manual Penguna Guru Kelas & Guru MP

Muat Turun Manual

1 comment:

Anonymous said...

SISTEM BAGUS MACAM MANAPUN KALAU PRASARANANYA HAMPEH NAK BUAT APA. SISTEM UNTUK JPN PERAK TAPI PI TUMPANG SERVER KEMENTERIAN APA JADAH!!! TAK MAMPU KE?? ISI DATA 30 SANGKUT 1. BARU 1000 USER MASUK DAH JEM... APA NI SEMUA!!! DAH TAK DE JALAN LAIN KE NAK MENYUSAHKAN GURU. BANYAK KERJA LAIN LAGI BOLEH BUAT.GOT TO HELL FOR THE FUCKING SYSTEM!!!

Pengikut